Hosgeldiniz, ÜYELİK| ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YARDIM| İLETİŞİM| ✔ SEPETİM

 
 

 ¤ Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesine girmeniz, herhangi bir bilgiyi kullanmanız ve alışveriş yapmanız aşağıdaki koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan DOGADANGELENLEZZET.COM sorumlu değildir zarardan DOGADANGELENLEZZET.COM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

DOGADANGELENLEZZET.COM  işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

DOGADANGELENLEZZET.COM  sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, servis sağlayıcıdan kaynaklanan sorunlar, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Bu internet sitesi DOGADANGELENLEZZET.COM  kontrolü altında olmayan başka internet bağlantıları veya referanslar içerebilir. DOGADANGELENLEZZET.COM  bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

DOGADANGELENLEZZET.COM  bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, “DOGADANGELENLEZZET.COM“ markası ve diğer markalar, "DOGADANGELENLEZZET.COM " alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

 

DOGADANGELENLEZZET.COM ‘un burada açıkça belirtilmeyen, mevzuattan kaynaklı diğer tüm hakları saklıdır.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde "DOGADANGELENLEZZET.COM " veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin "DOGADANGELENLEZZET.COM " ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

DOGADANGELENLEZZET.COM  dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

“DOĞADANGELENLEZZET.COM” ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme“ "dogadangelenlezzet.com" sitesinin sahibi Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik  ile "dogadangelenlezzet.com" sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

İş bu "dogadangelenlezzet.com"  Üyelik Sözleşmesi,  "dogadangelenlezzet.com" sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

Kullanıcı, "dogadangelenlezzet.com" sitesine üye olarak, iş bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU


2.1. İşbu sözleşmenin konusu; "dogadangelenlezzet.com" sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve "dogadangelenlezzet.com" tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

 

2.3 Kullanıcı ve  Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik, işbu   sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

 

3. HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI

 

3.1 "dogadangelenlezzet.com" sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

 

3.2. Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, , "dogadangelenlezzet.com" sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar, yine site üzerinden “kullanıcılara” duyurulur.

 

3.3. "dogadangelenlezzet.com" sitesi tarafından sunulan hizmetler de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

 

4. HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI

 

4.1. Üyelik; "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.


4.2. "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2. maddesi uyarınca, "dogadangelenlezzet.com" sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.


5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri


5.1.1. "Kullanıcı"ların, "dogadangelenlezzet.com" sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "kullanıcı"ların sorumluluğundadır. "Kullanıcı"ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "kullanıcı"ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, "dogadangelenlezzet.com" sitesinin Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’in doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


5.1.2. "kullanıcı Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " dogadangelenlezzet.com" sitesi ve Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

5.1.3. “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, "dogadangelenlezzet.com” sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden,’ Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’in ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


5.2. Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’in Hak ve Yükümlülükleri


5.2.1. Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik "site"de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "kullanıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır.

"Kullanıcı"lar, Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.

Bu  değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.


5.2.2 Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik “site”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’in herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.


5.2.3 Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik "site"de yer alan "şahsi kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "kullanıcı" bilgilerini, "kullanıcı" güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


5.2. Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik "site"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren "kullanıcı"nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.


6. DİĞER HÜKÜMLER


6.1. Fikri Mülkiyet Hakları


6.1.1. "dogadangelenlezzet.com" sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (dogadangelenlezzet.com telif haklarına tabi çalışmalar) Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’e  ait olarak kullanılmaktadır.

"Kullanıcı"lar, "dogadangelenlezzet.com"sitesindeki mal ve hizmetleri, siteye ilişkin bilgileri ve Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilikin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "dogadangelenlezzet.com"'sitesinde sunulan mal ve hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez.


6.1.2. Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’in "dogadangelenlezzet.com" hizmetleri, "dogadangelenlezzet.com" bilgileri, "dogadangelenlezzet.co " telif haklarına tabi çalışmaları, "dogadangelenlezzet.com" ticari markaları, "dogadangelenlezzet.com" ticari görünümü veya "site" vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


6.2. Sözleşme Değişiklikleri


6.2.1. Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda,  işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


6.2.2. İşbu sözleşme, "kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


6.3. Mücbir Sebepler


6.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

6.3.2. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


6.4. Uygulanacak Hukuk


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır ve Türk Mahkemeleri yetkilidir.


6.5. Sözleşmenin Feshi


6.5.1. İşbu sözleşme "kullanıcı", "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "kullanıcı"nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6.5.2. Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik "kullanıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecek ve "kullanıcı"lar fesih sebebiyle Bursa / Yenişehir Gündem Gazetecilik’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


a. "Kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,


b. "Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,


c. “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,


d. “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları "dogadangelenlezzet.com" adresindeki alış verişlerde bulunması.

"Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "site" mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve "site"deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "site"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

  
 
TAM BUGDAY KÖY EKMEGI, EV TARHANASI, EV ERISTESI, EV MANTISI, KÖY YUMURTASI, KÖY DOMATES SALÇASI, KÖY BIBER SALÇASI, DOGAL YENISEHIR KANGAL SUCUK
Akbank Sanal Pos
128 bit SSL sertifikası ile korunmakta olup 3D Secure ödeme alt yapısı mevcuttur.

Bu site güvenlidir.
SSL Sertifikası
Bu Site Metelixiz.net.tr Web Tasarım Ajansı Tarafından Hazırlanmıştır.